سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

بنویسیم ننویسیم

قبل از ویرایش          ***           بعد از ویرایش

-----------------------------------------------------

غذاییت                                   ارزش غذایی

غذائیت                                   ارزش غذایی

شاتوت = شاه‌توت                     هر دو درست است

 

 


 
بازدید امروز: 21    دیروز: 35    بازدیدهااز98/8/8 تاکنون: 8629