سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فهرست کتابهای عهد عتیق و عهد جدید

فهرست کتابهای عهد عتیق و عهد جدید

کتابهای عهد عتیق:                       کتابهای عهد جدید:

پیدایش     genesis                                      متی     matthew

خروج        exodus                                       مرقس   mark

لاویان       leviticus                                      لوقا       luke

اعداد        numbers                                    یوحنا     john

تثنیه        deuteronomy                              اعمال رسولان      acts

یوشع       joshua                                       رومیان     romans

داوران       judges                                       اول قرنتیان     1 corinthians

روت          ruth                                          دوم قرنتیان    2 corinthians

اول سموئیل     1 samuel                             غلاطیان         ghalatians

دوم سموئیل    2 samuel                              افسسیان       ephesians

اول پادشاهان   1 kings                                 فیلیپیان          philippians

دوم پادشاهان  2 kings                                 کولسیان         colossians

اول تواریخ         1 chronicles                          اول تسالونیکیان     1 thessalonians

دوم تواریخ        2 chronicles                         دوم تسالونیکیان     2 thessalonians

عزرا                ezra                                     اول تیموتائوس       1 timothy

نحمیا              nehemiah                            دوم تیموتائوس       2 timothy

استر               esther                                 تیطوس                  titus

ایوب                job                                     فلیموس                 philemon

مزامیر              psalms                                عبرانیان                 hebrews

امثال               proverbs                              یعقوب                   james

جامعه             ecclesiastes                          اول پطرس             1 peter

غزل غزلها        song of songs                       دوم پطرس            2 peter

اشعیا              isaiah                                  اول یوحنا              1 john

ارمیا               jeremiah                              دوم یوحنا             2 john

مرائی ارمیا      lamentations                        سوم یوحنا            3 john

حزقیال            ezekiel                                 یهودا                    jude

دانیال              daniel                                  مکاشفه               revelation

هوشع            hosea

یوئیل               joel

عاموس           amos

عوبدیا             obadiah

یونس             jonah

میکاه              micah

ناحوم             nahum

حبقوق            habkkuk

صفنیا             zephaniah

حجی             haggi

زکریا               zecheriah

 

ملاکی            malachi


حجاب در مسیحیت و یهود

مسیحیان و یهودیان به پوشیده بودن موی زنان اهمیت می‌دادند و آن را از نشانه‌های عفت زنان برمی‌شمردند.
متأله مسیحی، تِرتولیانوس (از آباء کلیسا، متوفی 225 میلادی)، در اثرش (درباره پوشش زنان)، زنان مسیحی را ملزم می‌کرد در لباس پوشیدن، آرایش مو، راه رفتن و استفاده از زیورآلات همانند زنان مشرک نباشند.
در دوره معاصر گروهی از یهودیان راست‌کیش (ارتدوکس) همچنان بر لزوم پوشیده بودن موی زنان پافشاری می‌کنند.

ویکی فقه


 
بازدید امروز: 8    دیروز: 35    بازدیدهااز98/8/8 تاکنون: 8616